Carlobolaget AB - Köpvillkor

Köpvillkor

Miljödokumentation och köpvillkor

Carlobolaget arbetar ständigt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara från oss. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa de anställda inom våra fabriker så deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vi villl minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och sociala samvaro.

Carlobolagets hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål siktar på att bidra till en mer miljövänlig framtid med en positiv påverkan på vår jord. Vi vill även bidra med att ha en positiv inverkan på vårt sätt att leva, med respekt för mänskliga rättigheter och gemensamma värderingar. Carlobolagets hållbarhetsmål, med dess framsteg och återstående utmaningar kommer regelbundet att kommuniceras både internt och externt.

Vår miljövision

Vi jobbar ständigt med att våra produkter ska främja en hållbar miljövänlig framtid. För oss på Carlobolaget innebär hållbarhet att vi ständigt arbetar för att uppfylla behov hos människor och samhälle, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose dessa. Det innebär att leva inom gränserna för vår planets resurser och värna om miljön samtidigt som vi jobbar mot att främja ett smart och rättvist samhälle där människor kan ha framgång och förverkliga sin potential.

Carlobolaget jobbar med hållbarhet inom hela produktionskedjan, inte bara de material som väljs utan även med krav på sociala- och etiskt rättvisa metoder. Vår definition av miljövänliga produkter avser återvinning, hållbar produktion och minskad energiförbrukning samt transporter.

Carlobolagets hållbarhetsmål, med dess framsteg och återstående utmaningar kommer regelbundet att kommuniceras både internt och externt.

Allmänt

All försäljning sker via våra återförsäljare i Skandinavien och Europa. Om du som person är intresserad av vårt sortiment kan du kontakta oss så hjälper vi er att hitta en återförsäljare.

Pris

Alla pris som visas på sidan är exklusive moms. Frakt och övriga ev. merkostnader tillkommer (t.ex. paketinslagning, märkning av produkter eller andra mertjänster).

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som ex. priser, specifikation m.m. Vi förbehåller oss rätten att justera priset vid större förändringar i valutakurser eller råvarupriser.

Frakt

Frakt tillkommer på alla beställningar om inte något annat är avtalat för specifik order.

Leveransvillkor

Carlobolaget skickar alltid sina försändelser fritt från vårt lager. Detta innebär att beställaren ansvarar för godset är försäkrat under transport. Detta villkor gäller förutsatt att inget annat är avtalat.

Reklamation

Vi kontrollerar varje försändelse innan den skickas från vårt lager, men skulle varan trots det vara skadad eller felexpedierad när den anländer så måste detta rapporteras till Carlobolaget senast 3 dagar efter varorna mottagits.

Kontakta alltid vår kundservice innan du skickar tillbaka en vara, de kommer att ge dig ett dokument att fylla i och skicka med din retur. Retunerat gods som skickas utan returinformation hanteras ej.

Tvist

Vi kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Bilder på hemsida, produktmagasin och bildbank

Vi försöker att återge färger och nyanser på våra produkter så exakt som möjligt men vi kan tyvärr inte garantera att de bilder som visas i vårt produktmagasin och på carlobolaget.com uppfattas som precisa i verkligheten. Möjliga faktorer till eventuella nyansskillnader kan exempelvis bero på bildskärmens inställning. Om ni som kund upplever olikheter i färg på angiven bild enligt hemsidan och er mottagna produkt så ber vi er kontakta oss.